Alt du trenger å vite om UV stråler og tidlig aldring av huden!

Hva er UV stråler? Hvorfor må man beskytte seg mot både UVA og UVB stråler? Og gir SPF beskyttelse mot?

De fleste vet at man burde beskytte seg mot solens UV stråler og at UV stråler er skadelig fordi det forårsaker føflekkkreft og andre hudkreft former. En del vet også at UV stråler sammen med luftforurensing utgjør de to viktigste årsakene til prematur aldring av huden. Men hva er egentlig UV stråler? Hvordan påvirker de huden? Hvorfor er de skadelige for oss? Og hva er egentlig solfaktor? Og hvor hvilken solfaktor bør man bruke?

Vi har samlet alt den informasjon du trenger i to artikler, en om UVA og UVB stråler (herunder) og en om solfaktor og SPF.

 

UV stråler er energi

UV stråler er energi som beveger seg som bølger fra solen mot jorden. Det kan på mange måter sammenlignes med bølger som beveger seg på havet. Det er også energi som beveger på seg som bølger. Vi kaller disse energibølgene for elektromagnetiske stråler. Det finnes mange typer elektromagnetisk stråling, og forskjellen på dem er bølgelengden. Det vil si avstanden mellom hver bølgetopp. Direkte knyttet til bølgelengden er også energinivået.

Radiobølger, mikrobølger, infrarød stråling, synlig lys, UV stråler, røntgenstråler og gammastråling er altså samme typer energibølger, men med forskjellig bølgelengde og energiinnhold. Menneskets øye klarer kun å se det synlige lys, som har alle regnbuens farger. Rødt har lengst bølgelengde. Violet har kortest bølgelengde (men høyest energi).

UV stråler står for ultraviolett stråling. Det er fordi det ligner fargen violet, men det har akkurat litt kortere bølgelengde enn violett, og er akkurat utenfor den bølgelengden menneskeøyet kan se. Vi kan derfor ikke se UV stråler. Men selv om vi ikke se energien kan den absolutt påvirke oss. På den andre siden av det synlig lys så har vi infrarød stråling. Infrarød stråling har akkurat litt lenger bølgelengde enn fargen rødt, slik at vi akkurat ikke kan se det.

Hvordan kan det ha seg at UV stråler er så farlige, når det har så mange likhetstrekk med synlig lys?

Dette skyldes at det er noen strukturer i huden som har en slik form, størrelse og beliggenhet i hudlaget som passer med bølgelengden til UV strålene. Disse strukturene treffes derfor av UV strålene og absorberer energien fra disse. Dessverre er flere av strukturene meget sårbare og endres når de treffes av UV stråler.

UVB stråler har kortere bølgelengde og mer energi enn UVA stråler. UVB strålene trenger hovedsaklig kun inn i overhuden (epidermis) og absorberes i strukturer der. Mens UVA stråler i en viss grad påvirker overhuden, men i stor grad går gjennom denne og ned i lærhuden(dermis).

Solbeskyttelse

 

Hvordan påvirker UVB stråler overhuden?

Det er i overhuden man har pigmentceller som produserer pigment (melanin) som gir farge til føflekker og brunfargen man får fra soleksponeringt. Det er derfor i overhuden føflekkkreft og andre hudkreftformer utvikler seg. Det er også her man blir solbrent, som i og for seg er signalet til pigmentcellene om å produsere mer pigment. Pigment er en av de strukturene som absorberer UV stråler uten at det gir vesentlig skade i huden. Pigment er derfor hudens egen beskyttelse mot UV stråler. Beskyttelsen kommer ikke helt gratis fordi det medfører oksidativt stress som spiser av hudens antioksidant lager. Det aller mest problematiske med UVB stråler er at de dessverre i stor grad treffer DNA i cellene. DNA er cellenes arvemateriale og oppskrift for hvordan de skal oppføre seg.  Energien fra strålingen kan medføre DNA skader og mutasjoner som gjør at cellen oppfører seg annerledes. En del DNA skader kan repareres helt eller delvis, mens andre ganger er skaden så stor at cellen heller velger å gå i programmert celledød. Når skaden ikke repareres, men cellen overlever kan dette gi celler som på sikt kan utvikle seg til kreftceller.

Niacinamid, som er i høy konsentrasjon i dr.ankerstjerne SUPERFOOD og i URBAN PROTECTION, er blant de virkestoffene man kjenner med god dokumentasjon på å forbedre  reparasjonen av DNA skader som skyldes UV stråling. I tillegg motvirker Niacinamid at UV strålingen svekker immunforsvaret i huden. En del forskning tyder på at svekket immunforsvar i huden øker hudkreftrisikoen.

 

Oppsummert: UVB stråler påvirker i hovedsak overhuden og gir solbrenthet, hyperpigmentering, pigmenstakder og hudkreft.

​Viste du?

  • UVA stråler forårsaker prematur aldring av huden.

  • UVB stråler forårsaker solbrenthet, hudkreft, og pigmentskader, men har mindre betydning enn UVA stråler i forhold til prematur aldring av huden.

  • SPF sier kun noe om beskyttelse mot UVB stråler.

  • SPF30 filterer bort 97% av UVB strålene mens SPF50 filtrerer bort 98%. Andre faktorer som ujevn påsmøring og svetting har oftest mer å si enn om du bruker SPF30 eller SPF50.

  • Sidevinduene i biler filtrerer bort nesten 100% av UVB strålene, men kun ca. 20% av UVA strålene. Det er derfor viktig å beskytte seg mot UVA stråler også i bilen, for å unngå prematur aldring av huden!

Hvordan påvirker UVA stråler lærhuden?

UVA stråler påvirker i en viss grad overhuden, men går i stor grad dypt ned i lærhuden og påvirker denne. UVA stråler har en bølgelengde som gjør at den ikke treffer DNA direkte slik UVB gjør. I stedet treffer den strukturer som gir oksidativt stress. Oksidativt stress er en kjemisk kjedereaksjon som endrer og påvirker strukturer i huden. Oksidativt stress kan gi DNA skader og kreft. I tillegg er oksidativt stress det som i størst grad gir prematur aldring av huden.

Det er fordi oksidativt stress starter prosesser i huden hvor kollagenfiber strukturen og de elastiske fibrene i huden brytes ned. Kollagenfiber nettverket og de elastiske fibrene er det som gir huden styrke og elastisitet. Oksidativt stress medfører også mikrobetennelse i huden gjennom aktivering av inflammatoriske signalveier. Kroppens forsvar mot oksidativt stress er antioksidanter. Desverre bruker UV stråler raskt opp hudens eget antioksidantlager. Dr.Ankerstjerne har produkter med høyt innhold av antioksidanter. I URBAN PROTECTION har vi flere potente antioksidanter for motvirkning av oksidativt stress og prematur aldring av huden.

Oppsummert: UVB stråler påvirker i hovedsak overhuden og gir solbrenthet, hyperpigmentering, pigmenstakder og hudkreft.

UV beskyttelse i dagkrem er meget viktig

UV beskyttelsen utgjøres av UV filtre som kan deles opp i fysiske og kjemiske filtre. Fysiske filtre fungerer som speil og reflekterer UV stråler bort fra huden. Som tidligere nevnt ligner synlig lys og UV stråler hverandre. Derfor vil også synlig lys bli reflektert bort av fysiske filtre. Dette er årsaken til at disse ofte er meget skinnende og glinsende på huden. Fysiske filtre ligger som en film på huden. Kjemiske filtre trenger litt ned i huden og virker ved å absorbere UV strålene slik at de ikke skader huden. Noen synes at kjemisk filter høres farlig ut på grunn av ordet kjemisk. Både fysiske og kjemiske filtre er kjemiske strukturer. Kjemiske filter kalles kjemisk fordi den kjemiske reaksjonen altså skjer i filteret i stedet for i huden ved UV eksponering.

URBAN PROTECTION daycream har både høy solfaktor (SPF30) og UVA beskyttelse – bredspektret UV beskyttelse! Dette innebærer god beskyttelse mot både UVB og UVA stråler. Lurer du på hva forskjellen på SPF30 og SPF50 er? Les mer her!

Visste du at UVA filter i dagkrem også er viktig når du kjører bil?

Det er de færreste som vet at mange sideviduer i biler kun filtrerer bort 20% av UVA strålene, mens nesten all UVB stråling stoppes. Man blir derfor ikke solbrent i bil, men man kan absolutt få UV skader og prematur aldring av huden i bilen. En del yrkessjåfører har flere UV skader i huden på venstre side av ansikt og arm enn høyre. UVA beskyttelse i dagkrem er derfor meget viktig!