Vitenskapen bak

Slik styrker vi hudens forsvarsmekanismer i kampen mot luftforurensning og prematur aldring av huden.

Håper din fantastiske hud er enig med oss!

Huden er vårt største organ. Den har en fantastisk evne til å tilpasse, forny og helbrede det selv som et svar på de miljømessige, kjemiske og fysiske påvirkningene det er utsatt for hver dag. Som hudnerder blir vi gang på gang voldsomt imponert over de biologiske mekanismene som får dette fantastiske organet til regenerere og beskytte det selv. Vårt mål er å legge til rette for disse prosessene, slik at huden følelse og trives enda bedre. Ved å lage hudpleieprodukter som inneholder multiple aktive virkestoffer og et bredt spekter av næringsstoffer, vitaminer, og antioksidanter tror vi på, at vi kan gjøre nettopp det.

Håper din fantastiske hud er enig med oss!

Vitenskapen bak

Vi tror på dokumenterte effekter!

Derfor har alle våre produkter blitt dermatologisk testet! ANTI-AGE nightcream, URBAN PROTECTION daycream og SUPERFOOD multipurpose vitamin facegel har alle vært dermatologisk effektstestet av dermatologer fra tredjepart selvskap. Produktenes effekt er grundig undersøt ved hjelp av 3D-mikroskopiske skanningsbilder av huden til ekte mennesker, som har brukt våre produkter regelmessig i 8 uker. Resultatene taler for seg selv. De kliniske studier viser betydelig reduksjon i både dybde og lengde på rynker. Tredjeparts hudlege har også undersøkt huden med instrumenter som måler fastheten og elastisiteten i huden. Resultatene her er også helt utrolige. Studiene viser betydelig økning i både fasthet og elastisitet i huden etter regelmessig bruk av produktene igjennom 8 uker.

Vi tror på dokumenterte effekter!

Håper din fantastiske hud er enig med oss!

Naturlig aldring i hudceller

Med aldring reduseres den dynamiske samspillet mellom hudceller og støttefibre i huden / dermis. Dette fører til uorganisering av kollagennettverket / støttefibernett i huden. Som igjen fører til reduksjon av mekaniske egenskaper, og visuelle tegn på aldring som rynker og tap av elastisitet og fasthet. Dette er de prosessene vi tar sikte på å motvirke når vi utvikler hudpleie mot aldring.

Luftforurensningseffekter på menneskelig hud

Luftforurensende stoffer er mange og kommer i forskjellige former: Partikulære forhold (mikropartikler avledet fra forbrenning og støv), gass og skadelige kjemikalier (gjødsel, metaller, dioksin, aldehyder, polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Disse forurensningene virker alene eller i kombinasjon med hverandre på menneskers helse. Analyse av dataene samlet i 2012 av Verdens Helseorganisasjonen viste at luftforurensning er ansvarlig for syv millioner for tidlig dødsfall (WHO, 2014). Sigarettrøyk, motorer, og mer generelt gir all forbrenning av fossile brennstoffer svært giftige forbindelser som kan bæres av partikulære forhold som også produseres. Luftforurensnings partiklene varierer i størrelser fra størst og mest synlige (> 10 μm), til ultrafine partikler som ikke er synlige for det menneskelige øye (<0,1 μm eller tusen ganger mindre enn et hår). Noen partikler er så tynne at de trenger inn gjennom porene i huden og utgjør effekter i hudens cellelag. De skadelige kjemiske stoffene luftforurensnings partiklene bærer, kan da også trenge inn og utøve deres giftige, inflammatoriske, prooksidante virkninger i hudcelene. De bidrar til DNA-skad, oksidativt stress og økt aldring av huden. Det er disse prosessene vi tar sikte på å motvirke når vi utvikler hudpleie som forebygger effekten av luftforurensning.