ANTI-AGE: Rynkekrem som gir deg resultater

Daglig bombarderes huden av eksterne påkjenninger, som luftforurensning, UV-stråler, kulde og vind, hvorav de to førstnevnte er de mest skadelige. Huden har et begrenset innebygd forsvar mot aldring i form av antioksidanter, som har som formål å eliminere oksidasjon og dermed hindre celle-/vevsskader. Ofte vil huden trenge litt ekstra hjelp, da i form av anti-age-hudpleieprodukter (også kalt rynkekrem).

ANTI-AGE

Antioksidanter for naturlig forsvar mot aldring

Huden er kroppens avgrensning og fremste barriere mot omverdenen. Den har en helt avgjørende rolle for å beskytte kroppen mot væsketap, samt mot fysiske, kjemiske og mikrobiologiske trusler. Oksidativt stress oppstår når hudens antioksidative kapasitet overstiges.
Rynkekrem som gir deg resultater
Som følge av en kaskadereaksjon, fører oksidativt stress til DNA-skade og initiering av aldringsprosesser i hudcellene. I tillegg kompromitteres hudens barrierefunksjon, noe som kan føre til betennelsesreaksjoner og sensitivitet i huden. Tilførsel av antioksidanter i ansiktsprodukter har vist seg å være meget effektivt for å styrke hudens antioksidative forsvar, og antioksidanter er derfor en naturlig og viktig ingrediens i våre ANTI-AGE-produkter.

Effektene av oksidativt stress

Epidermis, hudens ytterste lag, har det største antioksidative forsvaret av alle hudlagene, men mengden antioksidanter avtar desto nærmere hudoverflaten man kommer. Oksidativt stress og prematur aldring påvirker alle hudens lag, både strukturelt, funksjonelt og visuelt.

Svekket hudbarriere

Fettsyresammensetningen (lipidene) er den viktigste diffusjonsbarrieren i huden. Når denne kompromitteres, reduseres hudens barrierefunksjon og fører til redusert væskeinnhold og motstandsdyktighet. Med svekket barrierefunksjon er huden mer sårbar mot inntrengning av fremmedstoffer og mikroorganismer som aktiverer immunsystemet og skaper betennelse.

Pigmentflekker

Andre tegn til aldring i epidermis som følge av oksidativt stress er ujevn pigmentering og pigmentflekker. Dette skyldes endret dynamikk i forhorningsprosessen, hvor pigmentcellenes (melanocyttene) armer avgir pigment til hudcellene (keratinocyttene).

Mindre elastisk, slapp og rynkete hud

I dermis aktiveres nedbrytende signalveier som blant annet bryter ned kollagennettverket og de elastiske fibrene i huden. Med dette reduseres hudens elastiske kapasitet og huden blir slappere og mindre motstandsdyktig f.eks. rundt øyne og ellers i ansiktet. Hudens arkitektur endres og den vannbindene kapasiteten i huden reduseres. Den strengt regulerte, dynamiske interaksjonen mellom blant annet kollagenfibre, elastiske fibre, hyaluronsyre, salter, vann, signalmolekyler og celler svekkes dermed. I tillegg kommer klare tegn til aldring til syne – redusert elastisitet, stramhet og glød, samt økt linje- og rynkedannelse.

Mindre elastisk, slapp og rynkete hud

Fettsyrene er dermed helt avgjørende for at hudcellene skal fungere optimalt, og en sunn hud med en sterk hudbarriere vil i mye større grad klare å holde seg fuktig og myk takket være tilføring av fettsyrer. Fettsyrene sørger for at vesken forblir der hvor vi ønsker den, samtidig som at huden tilføres viktig næring.

Effektiv rynkekrem som virker i alle hudens lag

Den akkumulerte belastningen fra oksidativt stress medfører DNA-skader som reduserer hudcellenes funksjon med endret mikro-arkitektur og tap av mekaniske egenskaper. ANTI-AGE-hudpleie fra Dr. Ankerstjerne er derfor utviklet til å motvirke både de visuelle og de funksjonelle tegn på aldring. Slik at hudens struktur synligt forbedres.

Effektiv rynkekrem som virker i alle hudens lagVi har fokus på å nøytralisere oksidativt stress samtidig som hudens egne forsvarsmekanismer forbedres, gamle skader repareres og nye skader forebygges.

ANTI-AGE-produktene våre inneholder et bredt spekter av ANTI-AGE-virkestoffer, i tillegg til høye konsentrasjoner av antioksidanter, vitaminer, og et nøye selektert utvalg av fettsyrer for økt barrierefunksjon. Enkelte av produktene har i tillegg spesielle funksjoner, for eksempel beskyttelse mot forurensning (linke til Anti-pollution) eller UV stråler (linke til solbeskyttelse).

Produkter innen ANTI-AGE fra Dr. Ankerstjernes har fem målsetninger. De skal:

  • virke i alle hudens anatomiske lag.
  • virke på de viktigste strukturelle komponentene i huden.
  • beskytte huden mot eksterne trusler og redusere effekten av slik belastende eksponering.
  • forbedre tidligere hudskader.
  • inneha virkningsmekanismer som virker synergistisk for maksimal effekt.

Dr. Ankerstjernes ANTI-AGE-produkter har gjennomgått kliniske studier for å kunne sikre og påvise den positive effekten. Vår rynkekrem-serie har etter blindtesting og avanserte hudscanninger blitt evaluert av uavhengige hudleger, og resultatene taler for seg selv. Dette er produkter som holder det de lover. Når vi for eksempel sier at vår URBAN PROTECTION DAYCREAM minsker rynkelengdene med 24%, er det med andre ord noe vi har bevis for. Les mer om dette i vår hudpleieblogg.